یکی دیگر از بسترهای مهم در عملیات‌های مناسبتی، «اردوهای تشکیلاتی» است. بازه‌های زمانی خاص مانند فرصت تعطیلی بین دو نیمسال تحصیلی، فرصت بسیار خوبی است برای برگزاری چنین اردوهایی. حضور منسجم و متمرکز نیروها در یک اردوی مثلاً پنج روزه، از ابعاد مختلف در رشد جامع نیروها، تاثیر مضاعف دارد. در این بخش به نحوه برگزاری این اردوها و کم و کیف آن می‌پردازیم.

عناوین مباحث پیشنهادی برای اردوهای تشکیلاتی

  • شماره مطلب: m-t-14

  • درباره مطلب:

فایل word و pdf که عناوینی را برای برگزاری برای اردوهای تشکیلاتی دانشجویی پیشنهاد میدهد.


  • دریافت:

 

 
  • برچسب:
مقدمات، فعالین، فنون، اردوی تشکیلاتی