فنون و روش‌های مهم در تشکیلات که مربوط به فعالیت است، بر پنج دسته اصلی تقسیم می‌شود:

1- هدف‌گذاری   2- برنامه‌ریزی   3- اجرای برنامه   4- ارزیابی   5- اصلاح و ثبت تجارب

یک نظم منطقی بین این مراحل وجود دارد و در هر کار فردی و تشکیلاتی، وجود دارد. در این بخش، مطالب مربوط به «برنامه‌ریزی» مطرح می‌شود؛ یعنی طرح ریزی قبل از عمل.

  • شماره مطلب: m-t-80

  • درباره مطلب:

در این فایل صوتی حجت الاسلام آقای جوان به نحوه برنامه ریزی با در نظر گرفتن هدفی معین برای تشکیلات و غیر آن می پردازند.


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: